úvod   |   kariéra   |   certifikáty   |   kontakt

O našej spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená na Slovensku 01.02.1991 ako fyzická osoba s obchodným názvom Štefan Murín MURSTAV. Firma začínala so 4 pracovníkmi v konzorciu ako subdodávateľ stavebných prác pre iné stavebné firmy. Najčastejšie to boli rekonštrukcie, údržba a čistenie výrobných potravinárskych závodov na území Slovenskej aj Českej Republiky.

V roku 1993 bola firma registrovaná ako veľký závod a začala realizovať kompletné zákazky ako je realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta, od rekonštrukcie rodinných domov po bytových a občianskych stavieb.

V roku 2009 sa slovenská spoločnosť pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným názvom MURSTAV, s.r.o., do pôsobnosti ktorej patrí česká firma s názvom Štefan Murín MURSTAV, ktorá pôsobí na českom stavebnom trhu aktívne už od roku 1993.

Začiatkom roku 2010 vedenie zriadilo pobočku v ČR pod názvom MURSTAV, s.r.o. organizační složka, zo sídlom Pavlovice u Přerova.