úvod   |   kariéra   |   certifikáty   |   kontakt

Certifikáty

Spoločnosti Murstav, s.r.o. a MURSTAV, s.r.o. organizační složka sú certifikované podľa systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, systému enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2008.

MURSTAV, s.r.o.

MURSTAV, s.r.o. organizační složka